รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่ง.
1.ธุรการ 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป มีบุคลิก ดี มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2 . แม่บ้าน 1 ตำแหน่ง
วุฒิการศึกษา ป 4 เป็นต้นไป

ทั้งสองตำแหน่ง มีความขยัน ชื่อสัตย์ อดทน

โทร 0-2583- 5817 และ 0-2964-4014-5
Fax 0-2964-4015

จำหน่ายอุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องดนตรี ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ
  และมีห้องซ้อมดนตรี ที่มาตรฐาน

 เปิดสอน ดนตรี เพื่อ เข้ามหวิทยาลัย 

“กินข้าวเพื่อให้มีชีวิตอยู่ มีดนตรีเพื่อให้อยู่อย่างมีชีวิต”

โรงเรียนดนตรีปากเกร็ด 
121/287 หมู่ที่ 5 ถนนติวานนท์
ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร 0-2583- 5817 และ 0-2964-4014-5

Fax 0-2964-4015