จำหน่ายอุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องดนตรี ทุกชนิด ทุกยี่ห้อ

Upright

คำบรรยายภาพแบบลูกศรลง: New…..JU 109 PE

รหัส     90001
88  คีย์  สูง  109  ซ.ม.  กลไกภายในจากประเทศญี่ปุ่น
ประกอบและใช้วัสดุไม้จากประเทศอินโดนีเซีย

Price     129,000

JX – 113  TPE

รหัส  90002
ข้อมูลจำเพาะ  Model  :  LX-113TPE  ( ขาตรง )
Details  :  Upright Piano From Indonesia
Height    :    113 cm  ./ 44 3/8 “      ( สูง113 ซ.ม.  88  คีย์ )
Width     :   149 cm  / 58 2/3”      ( กว้าง 149 ซ.ม. )
Depth     :   54 cm. / 21 ¼     ( ความลึก  54  ซ.ม. )
Weight    :   194  kg              ( น้ำหนัก  194  ก.ก. )

Price 179,000.-JX -113  CPPM

รหัส    90003
ข้อมูลจำเพาะ   Model  :  LX – 113 CPPM  ( ขาโค้ง )               
Details      :   Upright Piano From Indonesia   (ผลิตจากอินโดนีเซีย )
Width        :    149 cm  / 58 2/3”   ( กว้าง 149 ซ.ม. )

Depth       :    54 cm. / 21 ¼ “  ( ความลึก  54  ซ.ม. )
Height      :    113 cm  ./ 44 3/8 “   ( สูง113 ซ.ม.  88  คีย์ )
Weight      :   194  kg      ( น้ำหนัก  194  ก.ก. )
Price   198,000           
                       

U-1 PE

รหัส     90004        
ข้อมูลจำเพาะ   Model  :   U  –  1 PE  ( ขาตรงพร้อมลูกล้อ )
ฝาปิดระบบ  Sofl  Fallboard,  เก้าอี้ปรับระดับได้
Details : Upright Piano From  Japan ( ผลิต จาก ประเทศญี่ปุ่น )
Width     :    153  cm  /  60  1/4”  ( กว้าง 153 ซ.ม. )
Depth   :    61  cm. / 24 “  ( ความลึก  61  ซ.ม. )
Height    :    121  cm  ./ 47 2/3 “ ( สูง 121 ซ.ม.  )
Weight    :   228   kg      ( น้ำหนัก  228  ก.ก.)
Price   295,000

U- 3 PE

รหัส     90005      
ข้อมูลจำเพาะ   Model  :   U  –  3  PE  ( ขาตรงพร้อมลูกล้อ )
 ฝาปิดระบบ  Sofl  Fallboard ,   เก้าอี้ปรับระดับได้
Details  :   Upright Piano From  Japan ( ผลิต จาก ประเทศญี่ปุ่น )
Width    :    153  cm  /  60  1/4”     ( กว้าง 153 ซ.ม. )
Depth   :    65  cm. /   15  ¼ “        ( ความลึก  65  ซ.ม. )
Height  :    131  cm  ./ 51  1/2 “       ( สูง 131 ซ.ม.  )
Weight    :     235   kg       ( น้ำหนัก  235  ก.ก. )
Price  340,000.-

Piano ทุกรุ่น  มีใบรับประกันจาก ประเทศไทย  ราคาต่อรอง ตกลงได้

GRAND 

 

รหัส    90006
ข้อมูลจำเพาะ   Model  :   GB  –  1  PE ,pw
ยาว  149  ซ.ม.  (4 ฟุต 11  นิ้ว ) , 88 คีย์
ประกอบ  และใช้วัสดุไม้จากประเทศอินโดนีเซีย
GB 1 PE,PW
Prirc  :   449,000 .-

 

รหัส    90007
ข้อมูลจำเพาะ   Model  :   GC  –  1  PE  
ยาว  161  ซ.ม.  (5 ฟุต 3  นิ้ว ) , 88 คีย์
ประกอบ  และใช้วัสดุไม้จากประเทศ ญี่ปุ่น
GC  1  PE
Prirc  :    589,000  .-


รหัส    90008
ข้อมูลจำเพาะ   Model  :    C  –  2  PE  
ยาว  173  ซ.ม.  (5 ฟุต 8  นิ้ว ) , 88 คีย์
ฝาปิดระบบ  Sofl  Fallboard
เป็นรุ่นผลิตตามสั่ง,  ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
C – 2 PE
Prirc  :    719,000  .-           

รหัส    90009
ข้อมูลจำเพาะ   Model  :    C  –  3  PE  
ยาว  186  ซ.ม.  (6 ฟุต  1  นิ้ว ) , 88 คีย์
ฝาปิดระบบ  Sofl  Fallboard
เป็นรุ่นผลิตตามสั่ง,  ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
C – 3 PE                                                                                     
Prirc  :    969,000  .-           


รหัส    90010
ยาว  200  ซ.ม.  (6 ฟุต  7  นิ้ว ) , 88 คีย์
ฝาปิดระบบ  Sofl  Fallboard
เป็นรุ่นผลิตตามสั่ง,  ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
C – 3 PE   
Prirc :    1,089,000  .-           


รหัส    90011
ยาว  200  ซ.ม.  (6 ฟุต  7  นิ้ว ) , 88 คีย์
เป็นรุ่นผลิตตามสั่ง,  ผลิตในประเทศญี่ปุ่น


HOME